ความสุขสำเร็จอันบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลขที่ชีวิตทางโลกความสุขความสำเร็จอันถูกบันดาลจากแรงบุญ มักมีเอาตัวรอดได้เมื่อมีปัญหาต่างๆเข้ามา แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุและอุปสรรคต่างๆ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเป็นเจ้าแม่ หรือเจ้าแม่กวนอิมคอยดูแลช่วยเหลือ ดาวศุกร์ 6 อันเรื่องทางโลก รูป รส กลิ่น เสียง ต้องดาวเกตุ 9 ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระ ผู้ถือศีล ซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามกัน มองง่ายๆ 6 ก็คือ 9 ที่กลับหัวนั่นเอง ทำให้ผู้ที่ข้องเกี่ยวกับเลขนี้มักจะเป็นคนสองลักษณะ คือมักศรัทธาในศาสนา เข้าวัดเข้าวา ทำบุญอยู่เสมอ แต่ก็ยังคงทำผิดศีลอยู่ ยังคงใช้ชีวิตทางโลกอันเนื่องมาจากความใจอ่อน