ผู้ถึงซึ่งบุญ เป็นเลขมงคล กำลังของดาวพฤหัส รักการเรียนรู้ ชีวิตเต็มเปี่ยมด้วยความสำเร็จ เป็นเลขที่หนุนให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างสูง มีเงินใช้ไม่ขาด มีชีวิตที่ดี ผู้อื่นให้การยอมรับ สนับสนุน ผู้ถึงซึ่งบุญ มักเลื่อมใสในศาสนา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเลขนี้ มักชอบปฏิบัติภาวนา ถือศีล มีโอกาสได้บวช มีบุญหนุนชะตา ทำบุญอยู่เสมอ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีลางสังหรณ์แม่นยำ ได้รับการยอมรับศรัทธาในสังคม แต่จะส่งผลเสียต่อผู้หญิง จะทำให้มีคู่ยาก มีความคลุมเครือในเรื่องของความรัก มีปัญหาในเรื่องของคู่ครอง มีคู่ไม่ได้