เป็นเบอร์ที่มีตัวเลขเหมือนกัน เหมาะกับคู่รักที่ต้องการเบอร์ที่มีเลข และความหมายคล้ายกัน เหมือนสองคนเป็นคนเดียวกัน เหมาะกับคู่รัก คู่ที่เป็นคู่แท้ ที่พร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน