เป็นเบอร์ที่ไม่มีเลขเสียอยู่ในเบอร์เลย มีเลขเสริมดวงตามหลักเลขศาสตร์ เลขที่ประกอบกันในเบอร์ล้วนแต่เป็นเลขที่ดี มีมงคล ใช้แล้วส่งเสริมให้ผู้ใช้ประสบความสำเร็จในด้านที่ต้องการ