ผลรวม 14 (ความเด่นดัง) ผลรวม 15 (ผู้ถูกอุปถัมภ์) ผลรวม 16 (ผู้สุนทรีย์) ผลรวม 17 (ความรับผิดชอบสูง) ผลรวม 19 (ผู้ถึงซึ่งบุญ) ผลรวม 22 (ชีวิตเรียบง่าย) ผลรวม 23 (เสน่ห์ที่น่ารัก) ผลรวม 24 (ผู้เป็นที่รัก เลขมงคล) ผลรวม 25 (ผู้มีความดึงดูด) ผลรวม 26 (ศิลปะ อารมณ์อ่อนไหว) ผลรวม 28 (จิตใจที่หลงใหล) ผลรวม 29 (ความเมตตา) ผลรวม 32 (เสน่ห์จากการกระทำ) ผลรวม 35 (เรียนรู้และพัฒนา) ผลรวม 36 (การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่) ผลรวม 39 (การปฎิบัติสมาธิ) ผลรวม 41 (อำนาจการสื่อสาร) ผลรวม 42 (พูดแล้วได้เงิน) ผลรวม 44 (ไหวพริบด้านเจรจา) ผลรวม 45 (สิ่งแวดล้อมที่มั่นคง) ผลรวม 46 (ชีวิตสวยงาม เลขมงคล) ผลรวม 47 (พลังแห่งความเพียร) ผลรวม 49 (พลังลี้ลับ) ผลรวม 5 (พลังแห่งนักปราชญ์ ) ผลรวม 50 (เจ้าแห่งสมบัติ) ผลรวม 51 (ผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน) ผลรวม 52 (เสน่ห์ซ้อนเร้น) ผลรวม 53 (ความสำเร็จจากการกระทำ) ผลรวม 54 (ความมั่นคง) ผลรวม 55 (ความมั่นใจในความสำเร็จ) ผลรวม 56 (พลังขับดันจากคนรัก) ผลรวม 59 (ความสำเร็จที่ถูกหนุนนำ) ผลรวม 61 (ความละเอียดอ่อนไหว) ผลรวม 62 (ศิลปะละเมียดละไม) ผลรวม 63 (ความสุขสมบูรณ์) ผลรวม 64 (ความสุภาพอ่อนโยน) ผลรวม 65 (ความอบอุ่น) ผลรวม 66 (ความหลงใหล) ผลรวม 69 (ความสุขสำเร็จ) ผลรวม 71 (พลังการแก้ไข) ผลรวม 74 (พลังแห่งความเพียร) ผลรวม 78 (การแตกแขนง) ผลรวม 79 (มรดกตกทอด) ผลรวม 82 (ความลุ่มหลงมัวเมาในรูป) ผลรวม 87 (ลาภก้อนใหญ่) ผลรวม 89 (ศรัทธาอย่างแรงกล้า) ผลรวม 9 (พลังแห่งสิ่งที่มองไม่เห็น) ผลรวม 90 (ความศักดิ์สิทธิ์) ผลรวม 91 (ความเข้มขลัง) ผลรวม 92 (เจ้าแม่สี่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหญิง) ผลรวม 93 (ผู้ปฏิบัติธรรม) ผลรวม 94 (จิตสัมผัสแรงกล้า) ผลรวม 95 (บุญหนุนความสำเร็จ) ผลรวม 96 (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กวดขัน) ผลรวม 97 (วิญญาณบรรพบุรุษ) ผลรวม 98 (ความน่าลุ่มหลงศรัทธา) ผลรวม 99 (การเติบโตด้วยอำนาจบุญ)