สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กวดขัน ดาวเกตุ 9 ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระ ผู้ถือศีลต้องดาวศุกร์ 6 อันเรื่องทางโลก รูป รส กลิ่น เสียง ซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามกัน มองง่ายๆ 6 ก็คือ 9 ที่กลับหัวนั่นเอง ทำให้ผู้ที่ข้องเกี่ยวกับเลขนี้มักจะเป็นคนสองลักษณะ คือมักศรัทธาในศาสนา เข้าวัดเข้าวา ทำบุญอยู่เสมอ แต่ก็ยังคงทำผิดศีลอยู่ ยังคงใช้ชีวิตทางโลกอันเนื่องมาจากความใจอ่อน ใครชวนก็ไปไม่อยากปฏิเสธ เป็นคนที่ใจไม่แข็งพอ ยังตัดทางโลกไม่ได้ ต้องระวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โทษ ซึ่งจะส่งผลให้ซวย ชีวิตมีปัญหา จะมีเหตุร้ายมาเตือนเป็นระยะๆ