เจ้าแม่สี่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหญิง มักทำให้เลี่อมใส หรือศรัทธาในศาสนา มีจิตใจดี ชอบทำบุญสุทานหรือมีใจเมตตา ใส่ใจคนอื่นดี ทำให้เป็นคนจริงใจ หากเด่นหรือปรากฎมากในชีวิตจะมีความเป็นคนสองบุคลิก อ่อนนอกแข็งใน หรือแข็งนอกอ่อนใน อันเกิดจากอิทธิพลของเลข 11 ที่เป็นผลรวม ในเชิงรูปลักษณ์เลขนี้จะแม่ชี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหญิง เจ้าแม่ตะเคียน การได้รับการคุ้มครองปกป้องดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหญิง เคยขอพรหรือฝากตัวกับเจ้าแม่