ความเข้มขลัง เป็นเลขมงคล ผู้ซึ่งมักเลื่อมใสในศาสนา ชอบทำบุญมาก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเลขนี้อดีตชาติหรือปัจจุบันชาติเคยบวช เคยทำบุญใหญ่ มักชอบปฏิบัติภาวนา ถือศีล ทำบุญ มักจะอยากบวช มีบุญหนุนชะตาทำให้ชีวิตสำเร็จโดยง่าย เวลาทำบุญจะได้บุญแรงและเร็วกว่าคนทั่วไป มักเจอเลขนี้ในกลุ่มคนที่ชอบทำบุญ ชอบสวดมนต์ นั่งสมาธิ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เลขนี้ทำให้ปฏิบัติสมาธิได้เร็ว ส่งผลดีด้านฌาณสมาบัติ มักทำให้มีจิตสัมผัส มีสัมผัสพิเศษ ให้ระมัดระวังสำหรับผู้หญิง จะทำให้มีความคลุมเครือในเรื่องของความรัก