ศิลปะ อารมณ์อ่อนไหว ดาวเพศหญิงสองดวง ทำให้มีอารมณ์สุนทรีย์ ละเอียดอ่อน ละมุนละไม มีรสนิยม มองโลกอย่างมีศิลปะ มีความสามารถในด้านศิลปะ แต่บวกกันได้แปด แวดล้อมด้วยความลุ่มหลง ทำให้ชีวิตไม่มั่นคง ขึ้นๆ ลงๆ ตามอารมณ์ เมื่อช่วงขาขึ้นจะก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว เมื่อขาลงจะลงฮวบ ต้องระวังเรื่องของการลุ่มหลง ความเข้าใจผิดในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ระวังเรื่องของอารมณ์ร้อน เมื่อโกรธจะควบคุมอารมณ์ยาก หรือเมื่อหลงใหลกับอะไร จะขาดการตรึกตรองที่ดี ทำสิ่งที่ไม่คิดว่าตนเองจะทำหรือสิ่งที่ไม่ควรทำได้ ทำให้เสียใจในภายหลัง