ผู้สุนทรีย์ เลขที่ความอ่อนไหวหรือบุคคลที่มักเกี่ยวข้องกับศิลปะ ทำให้บุคลิกอารมณ์มีความอ่อนไหวลงตามสภาพแวดล้อม มีอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนขึ้น เปราะบางทางความรู้สึก มักได้ข้องเกี่ยวกับคนที่มีความเป็นศิลปิน หรืออยู่ในกลุ่มคนที่มีความติสท์ มักมีความละเอียดทางอารมณ์สูง มักแวดล้อมด้วยคนที่ทำงานด้านศิลปะ ทำงานทางศิลปะ การออกแบบ วงการบันเทิง จะดี มักเก่งด้านการทำให้สิ่งของดูทรงคุณค่า มีความสามารถทางศิลปะ ดนตรี กวี เซนส์ในเรื่องแฟชั่น สี รายละเอียดดีมาก มีความพิถีพิถันสูง มักจะชอบที่เย็นๆ หรือมักอยู่ในที่เย็นๆ