ผู้ถูกอุปถัมภ์ เป็นเลขมงคล เลขคู่มิตรที่การได้รับการสนับสนุน ผู้ที่ถูกสนับสนุนทั้งการเงินและสิ่งต่างๆ เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการทุนการศึกษา ทำให้มีเสน่ห์ เป็นผู้ถูกอุปถัมภ์ ได้รับการช่วยเหลือ มักปรากฏในกลุ่มคนผิวขาวตาเล็ก คนเหนือ คนไทยเชื้อสายจีน ประเทศโซนเอเชีย ส่งผลดีกับธุรกิจที่มีการติดต่อกับกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน เลขนี้มักทำให้ข้องเกี่ยวกับครอบครัวการได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ท่ามกลางคนที่พร้อมให้การสนับสนุนให้ชีวิตประสบความสำเร็จ